Wednesday, February 10, 2016

NYUZI - 1Tafuta m kwenye umbo lifuatalo.Suluhu

3m + m + 960 + 1080 = 3600

4m + 2040 = 360 [baada yakukusanya mitajo inayofanana]

4m = 3600 - 2040

4m = 1560

4m = 1560       [gawa kwa 4 kila upande]
4        4

m = 390ZAMU YAKO………………


Tafuta a kwenye umbo lifuatalo.

No comments:

Post a Comment