Monday, February 15, 2016

ENEO LA MSAMBAMBA-1Tafuta eneo la msambamba ufuatao.
Solution


Eneo = kitako  x  kimo

       = 13 x 5

       = 65


Hivyo eneo ni sm2 65.

ZAMU YAKO………………


Tafuta eneo la msambamba ufuatao.

ALGEBRA - 8


Ikiwa   1m  =  7; tafuta m.
             3

Suluhu

1m  =  7
3

13 x 1m  =  7 x  3     zidisha kwa 3 kila upande
        13

1m = 7 x 3

m = 21

Hivyo m = 21


ZAMU YAKO……………..

Ikiwa   1e  =  5;  tafuta e.
            10


MAFUMBO-2Mayanja ana machungwa 900. Alikula machungwa 125. Je alibakiwa na machungwa mangapi?

Suluhu

Hapa tunatakiwa kutoa:
                    

JUMLA
Mayanja
   900
-  125
Alikula
BAKI
   775

Hivyo alibakiwa na machungwa 775


ZAMU YAKO………………


Nyamwaga alinunua penseli 760. Aliwagawia watotowake penseli 136. Je, alibakiwa na penseli ngapi?


Saturday, February 13, 2016

MAFUMBO-1


Mayanja ana magari 400. Kasita ana magari 700. Je, jumla wana magari mangapi?

Suluhu

Hapa tunatakiwa kujumlisha:
                    


JUMLA
Mayanja
  400
+700
Kasita
JUMLA
1100

Hivyo jumla ya magari yao ni 1100


ZAMU YAKO………………Malima ana magari 600. Kasimu ana magari 800. Je, jumla wana magari mangapi?

UJAZO - 1


Tafuta kimo cha mche mstatili ufuatao ikiwa ujazo wake ni  sm3420Suluhu

Ujazo = urefu x upana x kimo


420 = 10 x 7 x h


420 = 70 x h


420 = 70h
 70      70
 
6 = h

Kwa hiyo kimo ni sm 6.


ZAMU YAKO………………

Tafuta kimo cha mche mstatili ufuatao ikiwa ujazo wake ni  sm3240
ALGEBRA - 7


Ikiwa 4a + 20 = 44; tafuta thamani ya a

Suluhu

4a + 20 = 44

4a + 20-20 = 44-20  [toa 20 kila upande]

4a + 0 = 24

4a = 24

4a = 24                    [gawa kwa 4 kila upande]
4       4

a= 6

Kwa hiyo a = 6

ZAMU YAKO………………


Ikiwa 4m - 20 = 24; tafuta thamani ya m


Friday, February 12, 2016

NYUZI - 2


Tafuta thamani ya G katika umbo lifuatalo.Suluhu

Jumla ya nyuzi za mstari mnyoofu ni 1800

G + 650 = 1800

G= 1800 - 650

G = 1150

Hivyo thamani ya G ni 1150


ZAMU YAKO………………Tafuta thamani ya G katika umbo lifuatalo.